sanalinija

Citroen

  • Tālr.: +371 63011223
  • Mob.: +371 23302533
linija

DROŠĪBA

Aklā punkta uzraudzības sistēma, Elektroniskā stabilitātes programma un cita drošības informācija.
blindspot1.jpgAklā punkta uzraudzības sistēma

Izmantojot 4 sensorus, šī inovatīvā sistēma brīdina vadītāju, ja cita automašīna vai motocikls atrodas “aklajā punktā”. Tas tiek darīts ar neuzkrītošu gaismas signālu atpakaļskata spoguļos. Sistēma darbojas no 10 līdz 150 km/h ātruma zonā un ir viegli vadāma no vadības pults.


esp1.jpgElektroniskā stabilitātes programma

Šī ir inteliģenta drošības sistēma, kas saķeres zuduma gadījumos, kad, paātrinot gaitu, tiek strauji mainīta braukšanas trajektorija, fizikas likumu robežās palīdz stabilizēt automašīnu.

 


ips1.jpgInteliģentā pretizslīdēšanas sistēma
Šī sistēma dod jaunu izpratni par drošību uz slapja, apsniguša vai apledojuša ceļa seguma. Analizējot ceļa segumu un izvēlēto trajektoriju, sistēma palīdz noturēt automašīnu izvēlētajā braukšanas virzienā.

fse1.jpgElektriski vadāmās stāvbremzes palīdzības sistēma

Šī sistēma atvieglo kustības uzsākšanu uz slīpas virsmas. Atlaižot bremzes pedāli automašīna tiek īsu brīdi noturēta nekustīgi (nobremzēta), lai dotu vadītājam laiku pārvietot kāju no bremzes pedāļa uz akseleratora pedāli.

afu1.jpgAvārijas bremzēšanas sistēma

Šī sistēma straujas bremzēšanas gadījumā īslaicīgi pastiprina bremzēšanas spēku, lai samazinātu bremzēšanas ceļa garumu. Vienlaicīgi tiek ieslēgta avārijas gaismas signalizācija, lai brīdinātu aizmugurē braucošos autovadītājus.


ldws1.jpgJoslas ievērošanas brīdinājuma sistēma

Šī ir jauns braukšanas palīglīdzeklis, kas konstatē neparedzētu izbraukšanu no joslas uz šosejām ar vairākām braukšanas joslām, pārvietojoties ar ātrumu virs 80 km/h.

Sistēma tiek automātiski aktivēta, kad vadītājs kļūdas rezultātā ļauj automašīnai izbraukt no joslas.

LDWS sistēmas darbības mehānisms ir šāds: kad automašīna bez ieslēgta pagrieziena rādītāja šķērso ceļa apzīmējumus (baltās līnijas, kas apzīmē joslas), aiz priekšējā bufera novietotie infrasarkanie sensori konstatē kustību un aktivē ECU, kas brīdina vadītāju ar vibrējoša signāla palīdzību kreisajā vai labajā pusē no vadītāja sēdvietas atkarībā no tā, uz kuru pusi automašīna brauc. Tas ļauj vadītājam nekavējoties atgriezties joslā.

Sistēmu var aktivēt ar pogu centrālajā konsolē, un tā paliek aktīva, arī izslēdzot dzinēju.

Lai konstatētu izbraukšanu no joslas, LDWS izmanto sešus infrasarkano staru sensorus, kas uzstādīti zem priekšējā bufera - katrā pusē trīs. Katrs sensors ir aprīkots ar infrasarkanos starus emitējošu diodi un uztveršanas šūnu. Izbraukšana no joslas tiek konstatēta, mainoties diodes emitēto infrasarkano staru atspulgam uz ceļa.

Sensori spēj atpazīt baltās ceļa apzīmējuma līnijas, kā arī pagaidu ceļu apzīmējumus dzeltenā krāsā, kā arī sarkanā un zilā krāsā, ko izmanto dažās Eiropas valstīs. Sistēma identificē līnijas (nepārtrauktas un pārtrauktas) un citus ceļa apzīmējumus, piemēram, virziena bultas (izņemot nestandarta simbolus).

Sistēma brīdina vadītājus par neparedzētiem manevriem, šķērsojot joslu.